BLOG

Havalandırma kanalı tasarımı ve bilgilendirmesi

Havalandırma gerçekten çok önemli bir husuz insan beyninin temiz bir ortamda çalıştığı hatta hava kirlliliğinin arttığı ortamlarda ciddi hastalıklara yol açabiliyor İmesa mekanik olarak havalandırma kanallarının nasıl estetik bi görününmü olmasını ve hangi standartlarda olması gerektiğini açıkladık.Havalandırma sistemi santralinde dekorize edilerek, kullanılması gerektiği gibi temizlenerek şekillendirilen ve uygun şartlara getirilen havanın kullanım yerlerine ulaştırılmasını ve kullanım yerlerinde kirlenen havanın da ortamdan atılmasını sağlayan hava kanalları, taşıdıkları kirli ve ya temiz havanın hızına ve basıncına göre sınıflandırılırlar.Kanallar, hava hızına göre, düşük hızlı ve yüksek hızlı olarak sınıflandırılırlar.Düşük hızlı hava kanallarında hava hızı konfor tesisatında 10 m/s’yi geçmezken, endüstri tesislerinde hız 12-15m/s civarında olabilir.Yüksek hızlı kanallar ise, bu sınırların üzerindeki hızlarda hava taşıyan kanallardır.Hava basıncına göre kanallar, alçak,orta ve yüksek basınçlı olarak sınıflandırılırlar.Burada bahse konu olan basınç, sistemin toplam fan basıncı olup, havalandırma cihazlarının içinde oluşan kayıpları, kanal kayıplarını ve menfez kayıplarını da içermektedir.Kanal sistemindeki mevcut basınç değerleri;

100 mmSS’na geçmeyecek şekilde ise,alçak basınçlı

175 mmSS’na geçmeyecek mşekilde ise, orta basınçlı

300 mmSS’na kadar ise yüksek basınçlı olarak adlandırılırlar.

Klima ve havalandırma sistemlerinde altı farklı kullanım amaçlı kanal mevcut olup, bunlar; taze hava giriş kanalı, dağıtım kanalları, toplama kanalları, dönüş havası kanalları, atık hava kanalı ve mutfak hava atma kanallarıdır.Kanalların seçimi yapılırken; iç yüzeylerinin pürüzsüz olmasına toz yutan kısımlarının olmamasına, korozyona karşı dayanıklı olmasına, taşıması kolay ve hafif olmasına, hava sızdırmaz olmasına, ısıya karşı dayanıklı olmasına, ucuz olmasına ve montajının kolay olmasına dikkat edilmelidir.

 

Copyright © İmesa Mekanik - Havalandırma Sistemleri | Tüm Hakkı Saklıdır