BLOG

Klima Santrali Yalıtımı

Ses yalıtımı havalandırma kanallarında özellikle dönüşlerde ve menfez bölgelerinde hava akımının çıkardığı sürtünme sesinin azaltılması amacıyla yapılmaktadır. Ses yalıtımı susturucular ve ses yutucu malzemelerin kanal içine uygulanması yardımıyla gerçekleştirilmektedir.Gürültüyle başa çıkmanın en etkili yolu olan gürültü denetimi, insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar. Gürültüyle mücadelenin birçok yöntemi vardır.
 
Akustik düzenleme; mevcut kapalı ortamda yansıma süresinin belli bir seviyeye çekilmesidir.Cam yünü, kaya yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü vb. ürünler detay çözümlerinde kullanılır.
 
Ses bir ortama yayılırken, bir engelle karşılaştığında, birçok fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır.Sesin bir kısmı karşılaştığı engelden yansır iken bir bölümü engel tarafından emilir, kalanı da engelin diğer tarafına geçer.Bu sebeple her malzemenin bir ses yutma katsayısı vardır.
 
Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir.Bu sebeple yapı malzemelerinin ses dalgaları karşısındaki davranışlarını iyi analiz etmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi mümkün olmayan, kalmayı önleyebilir.Yapı malzemeleri vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere ses yalıtımı denir.
Copyright © İmesa Mekanik - Havalandırma Sistemleri | Tüm Hakkı Saklıdır